Unge og uddannelse

Unge og uddannelseDe unges udfordringer

Der kan være mange årsager til at en ung ikke formår at tage hånd om sin egen fremtid. Det kan være

personlige problemer, familiære udfordringer, kulturelle eller religiøse problemstillinger samt meget andet.

 

Min hypotese er dog, at det i stort omfang handle om disse unges selvværd, ansvarsfølelse og mod på livet i forhold til en begyndende voksentilværelse. Store krav fra sig selv, familien og omverden, der kan være svære at leve op til.

 

Jeg tror på og har erfaring med, at dette kan ændres ved, at den unge har målrettede, ligeværdige, udviklende samtaler med en voksen.

 

Gennem mit arbejde med børn og unge har jeg erfaring med, at coaching fungerer for børn og unge generelt, og den unges udviklingspotentialet gennem coaching kan være stort.

 

Jeg kan hjælpe

Coachingmetoden virker for unge og giver dem selvværd og gå-på-mod. Det giver dem energi og styrke til at handle konstruktivt og selvstændigt på de udfordringer, de møder, og de forbedrer dermed deres generelle livssituation, og de får nemmere ved at foretage valg af både ungdomsuddannelse, videreuddannelse og erhverv fordi:

 

  • De møder en voksen, som lytter og spørger
  • De udfordres til at sætte mål og fastholdes på handleplaner
  • Den spørgende tilgang fastholder den unge som ansvarlig for sine handlinger
  • De unge udfordres på deres grundlæggende antagelser og er endnu ikke fastlåst i deres syn på livet og sig selv
  • Spørgsmålene tilpasses forskellige kognitive og emotionelle niveauer.

 

Kontakt mig

Vi starter med at tage en uformel snak om, hvordan jeg kan hjælpe.

 

Hvis du beslutter at starte et forløb hos mig, taler vi om de udfordringer, du oplever, og som du har svært ved at håndtere. Jeg giver dig værktøjer til at komme videre, og sammen vender vi din situation, så du føler dig klar og motiveret til at tage hånd om dit liv og fx. starte en uddannelse.

 

Tlf 40 85 91 93

Mail: kontakt@motivationsfabrikken.dk