Mentor for unge

Mentorordning


Det kan være svært at gå fra barn til voksen, og det kan være svært som forældre at blive ved med at være inde over sine børns forhold.


Selv om forholdet mellem barn og forældre er godt og nært, sker der mange ting i den unges liv, som kan være udfordrende for forældrene fortsat at tage hånd om, når barnet/den unge når en vis alder. Det kan skabe mange konflikter, der kan undgås ved at have en ekstern mentor som hjælp.


For det hjemmeboende barn kan mentorordningen være en hjælp fx. i relation til strukturering og planlægning af tiden under ungdomsuddannelsen - hvis der både er skole og fritidsjob, eller efter gymnasiet eller anden ungdomsuddannelse, hvor der skal foretages nogle vigtige valg. Når den unge flytter hjemmefra, fx. i forbindelse med uddannelsesstart, kan det være udfordrende pludselig at skulle stå på egne ben, og selv håndtere ting som indkøb, tøjvask, økonomi, samtidig med, at der skal fokuseres på et studie. Mange af de praktiske ting har forældrene måske tidligere taget sig af. Der er ofte et ønske om selv at kunne klare disse ting, og det er også en naturlig proces i forhold til at blive uafhængig af sine forældre. Her kan det være en rigtig god løsning, at den unge får en mentor til at hjælpe, som kan guide barnet i at klare voksenlivet selv.


Mentorordningen kan fx. være hjælp til:


  • planlægning af tiden i forbindelse med fx. gymnasiet
  • styr på økonomien
  • kontakt til det offentlige - herunder Skat, læge mv.
  • valg af ungdomsuddannelse eller vidergående uddannelse
  • "voksenlivet" - det udeboende liv både i praksis og på det personlige plan
  • strukturering af hverdagen i det hele taget
  • hvad den unge ellers har behov for hjælp til og bakser med.


I mentorordningen arbejder vi med praktiske virkemidler, struktur og overblik, så den unge bliver voksen på en værdig måde og selv bliver i stand til at tage ansvar for sit liv.