Forældrecoaching

ForældrecoachingNår dagligdagen går i hårdknude

Alle familer kan opleve svære perioder. Det kan være forældrene, der af forskellige årsager ikke har det godt,

eller det kan være børnene, der ikke trives. Det kan være frustrationer hos begge parter, der gør

kommunikationen vanskelig.

 

Hvis du ønsker at ændre dette og få en bedre hverdag sammen som familie, er forældrecoaching en oplagt

mulighed.

 

Forældrecoaching

I forældrecoaching arbejder vi sammen om at ændre de mønster og samværsformer, der skaber negativ

stemning og dårlig energi, til nye værdsættende måder at se hinanden på og være sammen på. Vi arbejder

med forældrerollen, så den styrkes i forhold til de behov du og din familie har.

 

Mønster, der kan være svære at bryde er fx.:

 

måden I børn og forældre kommunikerer på - snakker I sammen eller taler I til hinanden?

lytter I til hinanden eller venter I kun på at sige noget selv?

respekterer I hinanden - både forældre og børn?

hvordan håndterer I forældre jeres barns udfordringer - er I muren, de kan spille op ad eller vælter I sammen med dem?

er I forældre eller venner til jeres børn?

ser I jeres barn i en social kontekst eller kun isoleret?

hvordan håndterer I jeres forældrerolle?

 

Det kan også være, at I har svært ved at være forældre sammen, og at I har brug for at ændre jeres samværform.

 

Vi kommer måske til at tage nogle kampe sammen - og det kan godt gøre ondt, at nå de gode resultater. Jeg vil udfordre dig, for at få dig til at finde frem til netop det, du skal gøre for at ændre dit familieliv.

 

 

Det er jer forældre, der skal sætte dagsordenen

Det er dig/jer som forældre, der skal tage ansvaret for jeres dagligdag, for det liv I som familie lever sammen.

 

Kom alene eller kom sammen begge forældre - måske skal barnet også med. Men vær enige om at I ønsker, at ændre jeres samværdsform for alles skyld - det skylder I jer selv, hinanden og jeres børn.

 

Jeg anbefaler minimum 5 sessioner for at få den optimale effekt.

 

Kontakt mig for et gratis indledende møde, hvor vi fastlægger din families behov.