Børn og coaching

Børn og unges virkelighed
Den verden, vi lever i, bliver mere og mere krævende. Alt er meget konkurrencepræget. Børn skal være succesfulde fra helt små af. De skal være lækre og slank, være rigtig gode til sport, have masser af venner, være på alle sociale medier i døgndrift (de unge), de skal klare sig suverænt både fagligt og socialt.


Derfor kan udfordringerne blive for store - også for helt almindelige børn og unge. Det kan være svært for dem at leve op de store forventninger og krav, der stilles fra dem selv og deres omverden - der iblandt også forventninger fra os forældre.


Forældrenes virkelighed

Som forældre er vi ikke altid klar over, hvordan vi bedst hjælper vores børn, når de ikke trives. Men vi kan se symptomerne på dårlig trivsel: skolen bliver svær at overkomme, sporten bliver ligegyldig, og vennerne er der ikke overskud til. De føler sig isolerede og ensomme, og de har svært ved selv at komme ud af deres situation Selv helt små børn kan føle dette.


Gennem coaching sætter jeg barnets/den unges egne ressourcer i spil og arbejder ud fra deres egen virkelighed og dermed behov.


  • det giver større selvværd samt bevidsthed om, hvordan de selv arbejder med deres selvværd
  • det giver dem større glæde og energi i dagligdagen
  • det giver dem mulighed og styrke til at handle overfor egne behov
  • det giver evne og lyst til at reflekterer og forholde sig både kritisk og konstruktivt overfor egen situation.


Jeg arbejder med små skridt og små opnåelige mål. Det giver dit barn motivationen og redskaberne til selv at ændre sin situation. Vi vender udfordringen til positive mål, og skridt for skridt vender barnet/den unge tilbage til et bedre og stærkere jeg.


Coaching af mindre børn foregår i tæt samarbejde med forældrene.


Jeg anbefaler minimum 5 sessioner for at få den optimale effekt. Hver session varer 50 min.